τα δικαιώματα σας, οταν ταξιδεύετε, με αεροπλάνο

Με ανακοίνωση του προς τον τύπο το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ενημερώνει τους επιβάτες των αεροπορικών γραμμών για τα δικαιώματα τους που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν, αεροπορικώς.

«Η αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση, με την οποία ταξιδεύουμε, ευθύνεται, για να μεταφέρει εμάς και τις αποσκευές μας και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματά μας»,

αναφέρει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, για την άρνηση επιβίβασης το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημερώνει ότι ισχύει:

Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρία πρέπει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές, για να παραιτηθούν, από τις θέσεις τους, προσφέροντας τους άλλα οφέλη, όπως η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει) και της εξασφάλισης εναλλακτικού τρόπου μετάβασης, στον τελικό προορισμό.

Εάν δε θέλουμε να παραιτηθούμε, εθελοντικά, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση:

250 ¤, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,
400 ¤, για πτήσεις, μεγαλύτερης απόστασης, στο εσωτερικό της Ε.Ε.,
400 ¤, για πτήσεις, μεταξύ 1500 χλμ. και 3000 χλμ., εκτός Ε.Ε.,
600 ¤, για πτήσεις, πάνω από 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.

Η αεροπορική εταιρεία οφείλει, επίσης, να μας εξασφαλίσει:

Την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε. Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

Ακύρωση – Ματαίωση Πτήσης

Όποτε ακυρώνεται η πτήση μας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας προσφέρει: Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε. Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει, με τα προαναφερθέντα ποσά, για την άρνηση επιβίβασης.

Τα δικαιώματα αυτά δεν ισχύουν όταν ο αερομεταφορέας:
Έχει ειδοποιήσει για τη ματαίωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση
Ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί 1 και 2 εβδομάδες πριν, και του έχει δοθεί η δυνατότητα εναλλακτικής μεταφοράς, με διαφορά μικρότερη των δύο ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρησή του
Ο επιβάτης έχει ενημερωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 ημερών και η εναλλακτική πτήση που προτείνεται αναχωρεί το περισσότερο μία ώρα αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Ο Καταναλωτής χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης, αν η εταιρία μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο.

Τέτοιες καταστάσεις είναι, για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά:

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες,

Απεργία εργαζομένων

Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Μεγάλες καθυστερήσεις

Εάν κάνουμε τον έλεγχο των εισιτηρίων (check-in), για οποιαδήποτε πτήση, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων «τσάρτερ», από αερολιμένα της Ε.Ε. ή προς αερολιμένα της Ε.Ε., από χώρα εκτός Ε.Ε., εφόσον η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρία της Ε.Ε. και εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης


2 και πλέον ωρών, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,
3 και πλέον ωρών, για μεγαλύτερης απόστασης πτήσεις, εντός της Ε.Ε.
3 και πλέον ωρών, για πτήσεις, μεταξύ 1500 και 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.
4 και πλέον ωρών, για πτήσεις πάνω από 3500 χλμ., εκτός της Ε.Ε.,

η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

Εάν η αναχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δικαιούμαστε διανυκτέρευση, σε ξενοδοχείο, για μία ή περισσότερες νύχτες και δωρεάν μεταφορά μας, στο ξενοδοχείο.

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει).

Εάν δε μας παρασχεθούν τα παραπάνω, πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Αποσκευές

Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία, το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση φθοράς και εφΆόσον ο επιβάτης έχει παραδώσει τις αποσκευές του, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία εντός επτά (7) ημερών.

Στην περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει εντός είκοσι μίας (21) ημερών.

«A journey of a thousand miles must begin with a single step.» — Lao Tzu
Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!

_uacct = «UA-4574305-1»;urchinTracker();

About brexians

Demetrios Georgalas (A Surviving Globalization Consultant) was born in 1961 in Bern and grew up in Athens. In1985, graduated from Surrey University with a Tourism Management BSc (Hons). In 1998, graduated from LMTB under Freie Universitat Berlin, with a Diploma Lasers in Medicine. His professional career was started in the private sector and at the same time he created his first consulting company D+G Consultants Inc. Worked for major multinationals in Greece and abroad (FMCGs / Pharmaceuticals / Tourism). Demetrios Georgalas, having established also Travelling 2 Greece a destination management company, while with the D+G Consultants working in the areas of BTL and special marketing projects. He is activated except from Greece in the Balkans and in Turkey, consulting his clientele with new innovative proposals. Apart from his enterprising activities, he dabbles at blogging, travelling and cooking while he is married and has two children. In conclusion Demetrios Georgalas is an Athenian, Greek, Agnostic, Traveller, & Liberal he likes sci-fi, photography, blogging, travelling and cooking and if you like fascism or any kind of dogma, keep out! Δημήτρης Κ. Γεωργαλάς Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, σπούδασε Τουριστική Διαχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Βιοτεχνολογία. Έχει εργαστεί σε μεγάλα τουριστικά γραφεία του εσωτερικού, και σε πολυεθνικές σε Ελλάδα και Εξωτερικό, στο χώρο των φαρμάκων, των ιατρικών μηχανημάτων και των FMCG’s. Από το 2001 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με δραστηριότητα στην διαχείριση προορισμού, τον θεματικό τουρισμό και τις ειδικές ενέργειες marketing. Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών, διδάσκει ειδικά θέματα εξωτερικού εμπορίου και κοινωνικής δικτύωσης, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ασχολείται ενεργά με το διαδίκτυο από το 1993 με άμεση εμπλοκή στα κοινωνικά δίκτυα και στο «ιστολογείν». Φανατικός ταξιδευτής, ερασιτέχνης φωτογράφος, μαχόμενος αγνωστικός και φιλελεύθερος. Όραμά του μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. https://brexians.wordpress.com
This entry was posted in Χωρίς κατηγορία and tagged , , . Bookmark the permalink.